0653 795 174 info@oogvoorbrein.nl

Beeld en Brein training

Ik zie wat jij ziet!

Beelddenken is een manier van denken. Beelddenkers zijn creatieve, slimme, gevoelige kinderen met een eigen manier van communiceren. Het zijn kinderen die razendsnel denken en die oplossingen al voor zich zien terwijl ze er geen verklaringen voor hebben. Het is geweldig om beelddenker te zijn. Maar het kan ook lastig zijn.

Want het kan wel voor problemen zorgen op school: met taal (dyslexie), rekenen, planning en organisatie. De leerstof is namelijk gebaseerd op de andere manier van denken: taaldenken.

De Beeld en Brein training biedt een oplossing. Beelddenkers leren om anders te leren. De Beeld en Brein training bevat 8 lessen van ongeveer een uur.

Beelddenken

Beelddenker of niet?

Beelddenk onderzoek
Na een intakegesprek gaat de leerling zelf aan de slag met het wereldspel. Met behulp van allerlei onderdelen bouwt hij of zij een eigen dorp. Aan de manier van bouwen en het eindresultaat is te constateren of er inderdaad sprake is van beelddenken.
Er wordt een leerstijlen-onderzoek afgenomen, waaruit duidelijk naar voren komt op welke manier een leerling het beste de leerstof verwerkt. Ook wordt er eventueel een non-verbale intelligentie test afgenomen. Omdat blijkt dat veel problemen worden veroorzaakt doordat de ogen niet goed samenwerken, wordt ook de oogsamenwerking onderzocht, een visuele screening. Het resultaat van dit onderzoek wordt mondeling besproken.

Individueel onderwijskundig onderzoek

Het individueel onderwijskundig onderzoek start altijd met het bouwen van een dorp met het wereldspel materiaal. Dan volgt een visuele screening met de bioptor. We kunnen dan in het verloop van het onderzoek rekening houden met een mogelijke visuele disfunctie. Vervolgens nemen we didactische onderzoeken af, een non verbale intelligentietest (Raven), de geheugentest van Vester en de meervoudige intelligentie theorie van Howard Gardner. Van dit onderzoek wordt een uitgebreid schriftelijk verslag gemaakt.

Voor basis- en middelbare school

Er is een training voor leerlingen van de basisschool, de Beeld en Brein Schoolbasis, en een training voor middelbare scholieren, de 12+ training. In de bijeenkomsten werken we met behulp van een Conceptmap aan het herkennen van de eigen sterke en zwakke kanten, geheugenstrategieën, omgaan met faalangst en de samenwerking van de beide hersenhelften. Ook besteden we aandacht aan tekstbegrip, het leren van teksten, het herkennen van de rekenformule uit contextsommen en het opzetten van een werkstuk, een spreekbeurt of een boekverslag. De 12+ training geeft daarnaast inzicht in de leerstijl van de leerling en leert huiswerk te plannen. Voor beide trainingen is een koffertje met materialen en een werkboek ontwikkeld.

Voor nadere informatie of aanmelding

Annemieke Schmidt
T. 0653 795 174
E. info@oogvoorbrein.nl