0653 795 174 info@oogvoorbrein.nl

Remedial teaching

Als remedial teacher ondersteun ik leerlingen die pedagogisch en/of didactische hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een leer- of gedragsprobleem op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, kunnen ook extra aandacht en zorg gebruiken. Voor hen kan een remedial teacher ook worden ingezet.

Naast de begeleiding op didactische en/of pedagogisch gebied is het heel belangrijk dat de leerling zich prettig voelt, waardoor hij/zij zich, naar eigen capaciteiten, zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Door middel van de begeleiding hopen we dat de leerling weer meer vertrouwen in zichzelf krijgt.

De leerling wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties onderzocht. Gesprekken met de groepsleerkracht en de ouders dragen bij aan het stellen van een diagnose, en de samenstelling van een handelingsplan. In het handelingsplan worden de doelen beschreven die bereikt moeten worden. De behandeling die dan volgt heet remedial teaching.

Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode, van 6 weken tot 3 maanden. Remedial teaching wordt meestal een of meerdere keren per week gegeven bij Oog voor Brein.

Voor nadere informatie of aanmelding

Annemieke Schmidt
T. 0653 795 174
E. info@oogvoorbrein.nl