0653 795 174 info@oogvoorbrein.nl

Visuele disfunctie

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!

Een visuele disfunctie is een onzichtbare belemmering bij lees-, spelling- en concentratieproblemen. Kijken doe je met je ogen, maar het “zien” wordt door je hersens geregeld.

Visuele oogafwijkingen kunnen bij kinderen gezondheidsproblemen opleveren en schoolprestaties negatief beïnvloeden. Sommige klachten zijn het gevolg van een onjuiste samenwerking tussen de ogen. Focussen op een woord of zin is dan fysiek niet mogelijk. De kinderen zien de cijfers en letters wazig, dubbel of dansend. Alleen bij grote inspanning zien zij een scherp beeld. Omdat de verschijnselen lijken op die van dyslexie, wordt daar dan ook al snel aan gedacht. Met een standaard oogmeting wordt deze afwijking niet geconstateerd, maar wel met een visuele screening.

De screening bestaat onder andere uit een test met behulp van plaatjes en een Bioptor, een meetinstrument dat de samenwerking van de ogen toetst. Als ik signaleer dat er sprake is van een visueel probleem, stuur ik de leerling door naar een Functioneel Optometrist, die onderzoekt of de ogen en de hersenen goed met elkaar samenwerken. Met behulp van oefeningen en/of een speciale bril is dat gelukkig eenvoudig op te lossen!

Fixatie/disparatie (FD) & wazig zien

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden niet tot één enkel beeld versmelten, waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken. Om een indruk te geven hoe een kind met fixatie/disparatie teksten ervaart, wordt aan de hand van de onderstaande plaatjes inzicht gegeven.

visuele disfunctie

Het is zeer aannemelijk om te veronderstellen dat een FD-leerling tijdens een dyslexieonderzoek ten onrechte als dyslectisch zal worden beschouwd.

Fixatie/disparatie signaleren

Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:

Klachten

 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
 • Hoofdpijn met name boven de wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Droge ogen
 • Lusteloosheid

Klachten met sporten of lichamelijke opvoeding

 • Balans en evenwicht is verstoord
 • Oog-handcoördinatie klopt niet
 • Tijdens de balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt

Klachten tijdens lessen in het onderwijs

 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Bij het hardop lezen klink het hakkelig
 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak
 • Hoofd niet rechthouden tijdens de studie, een bal niet zien aankomen of uit een andere hoek dan de werkelijkheid

Gecertificeerde visuele screening en trajectbegeleiding van kinderen met FD

In Nederland zijn veel (para)medici en onderwijsprofessionals opgeleid door de FON. Zij zijn in staat om in nauwe samenwerking met de FON oogzorgprofessionals kinderen met FD of aanverwante verborgen visuele disfunctie professionele begeleiding en nazorg te geven. Tevens kan men bij hen terecht voor een onafhankelijke voorscreening van de visuele vaardigheden. Onder meer wordt tijdens de screening onderzocht of er mogelijk sprake is van FD.

fd-dubbele-regels-1

Bij Oog voor Brein kunt u terecht voor een screening van de visuele vaardigheden en voor visuele trainingen.

Voor nadere informatie of aanmelding

Annemieke Schmidt
T. 0653 795 174
E. info@oogvoorbrein.nl